Kategorier
Aktuellt

STROKEPRISET 2020

Arbetsterapeuten Gerd Andersson tilldelades 2020 års strokepris.