Strokelotsen

Vill du ha en hjälpande hand i telefonen? (iPhone – inte övriga än så länge)
Denna app är gratis och finns för hämtning i AppStore: https://apps.apple.com/app/id1504058363

Med appen Strokelotsen kan du lägga upp en plan, hålla reda på dina aktiviteter, följa mätvärden som till exempel hur många steg du går eller hur blodtrycket ändras. Du kan även samla information om stroke och spara viktiga telefonnummer.

När du öppnar appen första gången är den tom. Börja med att gå in på ”Min Plan” för att sätta upp mål, lägga in aktiviteter och välja vilka värden du vill följa.

Under ”Min Stroke” kan du välja informationstexter, men också spara fotograferade dokument.

De aktiviteter du lagt in under ”Min Plan”, kommer sedan i en lista under ”Att göra idag”.

I ”Mina värden” kan du följa olika värden som registrerats i Apples hälsoapp. Du kan även skriva in egna värden. Du väljer vilka värden du vill se under ”Min Plan”.

OBSERVERA: Strokelotsen hämtar sina värden från Apples hälsoapp. Vilka värden du ser beror på vad som registreras där. Stegräkning finns inbyggt i iPhone, men för att få t.ex puls eller blodtryck måste du ha kopplat någon form av mätutrustning (applewatch, blodtrycksmätare) till Apples app Hälsa.

Det går att samla en lista på viktiga namn och kontaktuppgifter i ”Mina Kontakter”

Den information du lägger in om aktiviteter, mätvärden, din stroke och telefonnummer kan bara du se – de är privata och delas inte. Anslagstavlan är det enda som är publikt, inläggen på anslagstavlan kan alla som har appen se.

Instruktionsfilmer hittar du här