Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Här lämnas information om hur Strokeföreningen Malmö behandlar de personuppgifter som samlas in via den här webbplatsen eller när du blir medlem hos oss.

Personuppgiftsansvar

Strokeföreningen Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida. Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med uppgifterna. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut uppgifterna.

Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 börjar Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, General Data Protection Regulation, GDPR gälla som lag i Sverige och ersätter då Personuppgiftslagen (PuL). Syftet med förordningen är att skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter och särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter samt skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras.

Datainspektionen är fortsatt tillsynsmyndighet.

Läs mer information om GDPR på Datainspektionens webbplats.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, personnummer, en bild, fingeravtryck eller ett ärendes diarienummer med mera.

Anmälningar till prenumerationer, evenemang och samt beställningar av material

Personuppgifter (e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av Strokeföreningen Malmös information sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, organisation, e-post, särskilda önskemål om mat eller hjälpmedel) som lämnas i samband med anmälningar till evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, ta referenser om föreningar, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Personuppgifter (namn, organisation, adress, e-post) som lämnas i samband med beställning av material sparas bara så länge som det krävs för administrationen, till exempel utskick, uppföljning och utvärderingsenkäter.

Rätt att begära information

Vill du veta om Strokeföreningen Malmö behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss per post. Eftersom begäran ska vara undertecknad måste du skicka den i pappersform. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Strokeföreningen Malmö och att få uppgifter rättade.

Läs mer om hur man begär information på Datainspektionens webbplats.

Kontakta oss  

Om du har frågor eller synpunkter som gäller Strokeföreningen Malmös behandling av personuppgifter är du välkommen att vända dig till Strokeföreningen Malmös epost info@strokemalmo.se

Strokeföreningen Malmö har utsett ett dataskyddsombud (Data Protection Officer). Du kan även skriva ett brev till Strokeföreningen Malmö, Nobelvägen 21, 214 29 MALMÖ