Kategorier

SMIL

 

SMIL-gruppen är öppen för alla Strokedrabbade mellan 18 – 65 som är medlemmar i Strokeföreningen Malmö.

Nästa träff är 11 februari på Fenix i Malmö.
Se nedan för mer information.

9 mars och 28 april är också planerade träffar och det blir troligen på Park Inn, Västra Hamnen.

Information och anmälan: Margareta Olsson,
olssonmargaretha51@gmail.com