Kategorier

SMIL

SMIL-gruppen är öppen för alla Strokedrabbade mellan 18 – 65 som är medlemmar i Strokeföreningen Malmö.

Nästa träff är under planering.
Vi håller tummarna för att Corona-spridningen lugnar sig efterhand.

Information och anmälan: Margareta Olsson,
olssonmargaretha51@gmail.com