Kategorier

SMIL

SMIL-gruppen är öppen för alla Strokedrabbade mellan 18 – 65 som är medlemmar i Strokeföreningen Malmö.

Nästa träff är under planering.
Skriv en rad eller ring till Maggan så ni får kontakt med varandra direkt.

Information och anmälan: Margaretha Olsson,
olssonmargaretha51snabelagmail.com eller 0702-73 55 80