Kategorier

Om strokeföreningen

Vi är en lokalförening inom STROKE-Riksförbundet.

På denna webbplats får Du information om våra möten och andra aktiviteter. Här kan Du söka medlemskap och komma i kontakt med vår styrelse.

Lokalföreningen har till uppgift: att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om STROKE och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått STROKE och deras närstående,  att samla de som fått STROKE, deras närstående och andra som är intresserade av föreningens verksamhet,  att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer, att verka för att de som fått STROKE beredes god sjukvård samt för en effektiv rehabilitering och eftervård.

Om Du vill veta mer fakta om STROKE – välj att gå vidare till STROKE-Riksförbundets webbplats. (Som t.ex. beställning av skrifter, om fonder, om symtom, aktuellt inom stroke mm.)