Kategorier

Om strokeföreningen

Strokeföreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag.

Vi arrangerar träffar med olika representanter i vårdkedjan och i samhällsservicen och här har man möjlighet att få svar på många av sina frågor.

Vi arbetar för att förbättra de anhörigas situation.

Vi anordnar sammankomster med sång, musik och annan form av underhållning. Vi anordnar teaterbesök och andra kulturevenemang. Vi anordnar kurser och studiecirklar inom olika ämnesområden.

Vi arrangerar dagsutflykter och även längre resor. Givetvis är såväl utflykterna som resorna handikappanpassade. Alla våra sammankomster präglas av en glad, gemytlig och positiv anda.

Vi är en lokalförening inom STROKE-Riksförbundet.

På denna webbplats får Du information om våra möten och andra aktiviteter. Här kan Du söka medlemskap och komma i kontakt med vår styrelse.

Lokalföreningen har till uppgift: att skapa opinion och påverka samhället i syfte att öka kunskapen om Stroke och därmed åstadkomma bättre levnadsvillkor för de som fått Stroke och deras närstående,  att samla de som fått Stroke, deras närstående och andra som är intresserade av föreningens verksamhet,  att stimulera samverkan mellan samhällsorgan, näringsliv och andra organisationer, att verka för att de som fått Stroke beredes god sjukvård samt för en effektiv rehabilitering och eftervård.

Om Du vill veta mer fakta om Stroke – välj att gå vidare till STROKE-Riksförbundets webbplats. (Som t.ex. beställning av skrifter, om fonder, om symtom, aktuellt inom stroke mm.)