Kategorier
Aktuellt

Strokedagen 9 maj

12.00-16.30 Sus Malmö Jubileumsaulan

Föreläsningar och blodtrycksmätningar på Sus Malmö i samband med den internationella Strokedagen.

Ett arrangemang av Verksamhetsenheterna Neurologi och Rehabiliteringsmedicin, samt Patientforum, Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus och Strokeföreningen Malmö.

12.00–14.00 Blodtrycksmätning, genomförs av VE Neurologi Sus.

12.00–14.00 Utställare och Patientföreningar i foajén till aulan.

14.00–16.30 Föreläsningar om stroke i Jubileumsaulan

14.00–14.35 Stroke och strokebehandling idag. Fredrik Buchwald, överläkare, VE Neurologi Sus.

14.35–15.10 Att förebygga stroke (del 1). Anders Gottsäter, överläkare, VE Kärl Sus och professor vid Lunds universitet.

15.10–15.40 Paus med frukt och vatten, utställning i foajén.

15.40–16.25 Att förebygga stroke (del 2). Fysiskt och psykiskt välmående. Katarina Heimburg, leg fysioterapeut, VE Hjärtsjukdomar Sus och Erik Blennow Nordström, leg psykolog, VE Rehabiliteringsmedicin Sus.

16.25–16.30 Rädda hjärnan. Mats Rosvall, överläkare, VE Rehabiliteringsmedicin Sus