Kategorier
Aktuellt

Rådet för Funktionshinderfrågor

Strokeföreningen Malmö har nu fått en ordinarie plats i Malmö Stads Råd för Funktionshinderfrågor.

Första mötet hölls den 28/4. Ett arbetsutskott valdes, där Strokeföreningen fick en plats som ersättare.

Vidare fick vi en föredragning angående förslaget att överlåta ansvaret för färdtjänsten i Malmö på Skånetrafiken.
Då rådet är remissinstans i denna fråga återkommer vi till den längre fram.