Kategorier
Aktuellt

Lovande studie för äldre strokedrabbade

En ny studie visar att äldre över 80 kan dra stor nytta av trombolysbehandling.
Läs mer i SVD eller i Dagen Medicin!