Kategorier
Aktuellt

Kallelse Årsmöte

Klockan 18.00 den 15 september 2020 via Zoom

Härmed kallas till årsmöte 2020.
Av kända skäl kommer årsmötet i år att hållas digitalt i verktyget Zoom.
Innan årsmötet kommer vi att erbjuda utbildning via telefon i Zoom samt hålla ett provmöte.
Årsmöteshandlingarna kommer att läggas upp på hemsidan under augusti.
Anmälan sker via mail, och endast via mail, till: info@strokemalmo.se
/Styrelsen