Kategorier

Vad gör vi

STROKE-föreningen Malmö har som målsättning att ge såväl den strokedrabbade som de närstående meningsfull information om stroke, möjlighet till erfarenhetsutbyte samt att få sätta en guldkant på en ibland trist och arbetsam vardag.

Vi arrangerar träffar med olika representanter i vårdkedjan och i samhällsservicen och här har man möjlighet att få svar på många av sina frågor.

Vi arbetar för att förbättra de anhörigas situation.

Vi anordnar sammankomster med sång, musik och annan form av underhållning. Vi anordnar teaterbesök och andra kulturevenemang. Vi anordnar kurser och studiecirklar inom olika ämnesområden.

Vi arrangerar dagsutflykter och även längre resor. Givetvis är såväl utflykterna som resorna handikappanpassade. Alla våra sammankomster präglas av en glad, gemytlig och positiv anda.