Kategorier

Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Strokeföreningen Malmö, vare sig du är strokedrabbad, anhörig till någon strokedrabbad eller helt enkelt intresserad!

Medlemskapet hanteras av Strokeföreningen Skåne som är vår länsförening. Skåne och Malmö delar kansli men hanterar olika saker.

Medlemsavgifter per år
215:- om du vill ha tidningen Strokekontakt
160:- per år utan tidningen.
Vill du bli ständig medlem kostar det 2.750:-

Du betalar till  Plusgiro 85 18 74-8 (Strokeföreningen Skåne)

Ange namn, födelseår, om du haft stroke, är anhörig eller övrigt intresserad samt adress och telefonnummer.
Nytt är att vi kommer att börja skicka våra nyhetsbrev på e-post så vi tar gärna emot din e-postadress också.
Dessa uppgifter går fint att skicka på e-post till: Strokeskane@gmail.com istället för att fylla inbetalningskortet till brädden.