Kategorier
Aktuellt

Danmarksutflykt

Bilder från SMILS Danmarksutflykt nu utlagda här.

Kategorier
Aktuellt

Strokedagen

Bilder från Strokedagen finns nu utlagda här.

Kategorier
Aktuellt

Sämst strokevård på storsjukhus

Enligt senaste siffrorna från nationella kvalitetsregistret har storsjukhusen sämst strokevård. Men även t.ex. Ystads sjukhus ligger i botten.

Läs mer i SVD!

Kategorier
Aktuellt

SMIL-träffen 27/4

Bilder från SMIL-träffen 27/4 finns utlagda under ”hänt”.

Kategorier
Aktuellt

Rådet för Funktionshinderfrågor

Strokeföreningen Malmö har nu fått en ordinarie plats i Malmö Stads Råd för Funktionshinderfrågor.

Första mötet hölls den 28/4. Ett arbetsutskott valdes, där Strokeföreningen fick en plats som ersättare.

Vidare fick vi en föredragning angående förslaget att överlåta ansvaret för färdtjänsten i Malmö på Skånetrafiken.
Då rådet är remissinstans i denna fråga återkommer vi till den längre fram.

Kategorier
Aktuellt

Årsmötet och Bourbon Boys

Rapport från årsmötet 21e mars finns här.

Kategorier
Aktuellt

Rapport från anhöriggruppen

Rapport och bilder från anhöriggruppens träff 16/3 hittar du här!

Kategorier
Aktuellt

Ny metod för behandling av hjärnblödning

Vid hjärnblödning, eller trauma mot hjärnan, frigörs stora mängder av signalsubstansen Glutamat. Detta skadar hjärnvävnaden. Försök att sätta in motmedel hindras av blod/hjärnbarriären.

Vid Weismann-insitutet i Israel har man kommit på en metod att komma runt detta, som går ut på att sänka Glutamatnivån i övriga kroppen.

Läs mer här. (Länken är på engelska).

Kategorier
Aktuellt

Diktsamling om stroke

Poeten Jesper Svenbro har gett ut en diktsamling om stroke och den mödosamma vägen tillbaka.

Bla. skriver han: ”Man påstår att en stroke för den mänskliga organismen motsvarar/ ett maratonlopp avverkat på 15 minuter.”

Läs mer i SVD.

Kategorier
Aktuellt

Svensk upptäckt kan ge ny strokemedicin

Hjärnforskare vid Lunds Universitet har upptäckt ett ämne som förstärker hjärnans självläkande egenskaper.

Läs mer här.