SMIL

SMIL-gruppen är öppen för alla Strokedrabbade mellan 18 – 65 som är medlemmar i Strokeföreningen Malmö.

 Nästa träff är kl.12.00 den 12 november på Livets Museum i Lund och

den 9 december kl. 18.00 på Park Inn i Västra Hamnen, Malmö

Information och anmälan: Margareta Olsson,olssonmargaretha51@gmail.com