SMIL

SMIL-gruppen är öppen för alla Strokedrabbade mellan 18 – 65 som är medlemmar i Strokeföreningen Malmö.

 Nästa träff är 30 januari

Information och frågor: Margareta Olsson, olssonmargaretha51@gmail.com