Kalender

För mer information om de olika aktiviteterna; vänligen läs nyhetsbladet!
OBS Anmäl först, betala sen!
Om du ändå har frågor så ring Henrietta på kansliet 040-96 24 24

5 mars 13.00-16.00
One-Hand-Cooking

6 mars 13.00-15.00
Lättsam Kultur – Musikal

11 mars 9.00-11.30
Smartphone kurs börjar

12 mars 13.00-16.00
One-Hand-Cooking

12 mars 16.00-20.15
FILM – Borta med vinden

13 mars 14.00-16.00
Skrivarkurs

14 mars 10.00-12.00
Datorhörna

18 mars 9.00-11.30
Smartphone 

19 mars 13.00-16.00
One-Hand-Cooking sista

20 mars 18.00-19.45
Månadsmöte – Anmäl!

20 mars 19.45-21.00
Årsmöte 

25 mars 9.00-11.30
Smartphone

27 mars 18.00
SMIL 

28 mars 10.00-12.00
Datorhörna 

28 mars
Anhöriggruppen