Kalender

6-12 augusti
Sommarlov för kansliet

27 augusti
GRILLFEST!!

3 september
Anhörigträff

19 september
Månadsmöte Annebergsgården

26 september
SMIL-träff

11 oktober
Anhörigträff

16 oktober
Månadsmöte Annebergsgården

31 oktober
SMIL-träff

November
Gåsamiddag Stadshuset

28 november
SMIL-träff