Anhöriggrupp

Anhöriggruppen träffas cirka en gång i månaden för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter. Ibland är någon konsult inbjuden till träffarna.

Nästa träff äger rum på Park Inn, Västra Hamnen den 23 januari 18.00!

Information och frågor: annegretheholt@gmail.com