Anhöriggrupp

Anhöriggruppen träffas cirka en gång i månaden för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter. Ibland är någon konsult inbjuden till träffarna. 

Information och frågor: annegretheholt@gmail.com