Anhöriggrupp

Anhöriggruppen träffas cirka en gång i månaden för trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter.
Ibland är någon konsult inbjuden till träffarna. 

Nästa träff är 21 januari

Information och frågor: annegretheholt@gmail.com