Bli medlem

Du är välkommen att bli medlem i Strokeföreningen Malmö, vare sig du är strokedrabbad, anhörig till någon strokedrabbad eller helt enkelt intresserad!

Medlemsavgifter per år

215:- om du vill ha tidningen Strokekontakt

160:- per år utan tidningen.

Vill du bli ständig medlem kostar det 2.750:-

Du betalar till  Plusgiro 85 18 74-8

Ange namn, personnummer eller födelsedata, och om du haft stroke eller är anhörig eller intresserad, samt adress.