Medveten närvaro!

Den 8 januari hade vi första passet Mindfulness i Projekt LIV.
Lugnet som infinner sig när man låter ofrivilliga tankar passera måste upplevas,

Välkommen att prova på – anmäl dig! 040-96 24 24 eller info@strokemalmo.se.